MVO: uit idealisme én uit noodzaak

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit bij ons in de genen. We zijn ervan overtuigd dat we als mensheid zuinig dienen om te springen met de schaarse bronnen die de aarde ons biedt. MVO biedt veel mogelijkheden. Door de grote aandacht voor en vraag naar duurzame goederen zijn er veel innovatieve en moderne producten te vinden in deze jonge branche.

pso logo met bikkelz

More Than Gifts zet voor verschillende processen medewerkers in met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor de logistieke werkzaamheden wordt onder andere gebruik gemaakt van de diensten van Inzet Werkt!, Pantar, Bartimeus en Pluryn.

More Than Gifts heeft daarnaast een partnership met Bikkelz (PSO-level 3). Bij Bikkelz worden diverse mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet voor (onder andere) verkoopactiviteiten van kerstgeschenken.

Door het partnership mogen relaties die goederen afnemen bij More Than Gifts, dit via de samenwerking Bikkelz – More Than Gifts doen. De factuur komt dan ook vanuit Bikkelz, die opdracht verstrekt aan More Than Gifts voor administratieve verwerking in inning van factuurbedragen. De factuur kan dan in veel regio’s worden verantwoord onder sociale inkopen voor SROI of PSO certificeringsdoeleinden.

Meer informatie is hier te vinden: www.bikkelz.nl/kerstpakket.html
De overeenkomst en ook de facturatie verloopt via More Than Gifts.

MVO Samenwerkingen

Leger des Heils

Wij laten diverse producten maken bij de dagbesteding locaties van het Leger des Heils. Zo hebben ze houten kisten, waxinehouders en verschillende kerstdecoratie voor ons gemaakt. Deze producten verkopen wij weer aan onze eigen relaties. 

Pluryn

Stichting Pluryn heeft een eigen koffie-/theehuis waar cadeaupakketten met deze thee en koffie gemaakt worden. Diverse producten, zoals jam, koffie, thee en sneeuwamandelen, kun je ook terugvinden in onze kerstpakketten.

Abrona

Bij de werk-en dagbesteding van Abrona worden producten gemaakt als keramiek, koekjes en houtproducten, die je kunt terugvinden in onze pakketten. Ook bieden we de cliënten de mogelijkheid om te werken op onze kerstmarkten.

WNK

Bij WNK worden mensen begeleid die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt. Ieder jaar komen medewerkers van WNK naar ons toe om te helpen bij het inpakken.

Bartiméus

Bij Bartiméus kopen wij producten van de dagbesteding zoals kaarsen, keramiek, brownierecepten, houtproducten. Deze producten verkopen wij in onze kerstpakketten, het keuzeconcept en op de kerstmarkten. Hiernaast besteden wij ook inpakwerkzaamheden uit aan deze organisatie.

SIG

Bij SIG nemen wij producten af zoals kaarsen en keramiek. Deze producten verkopen wij in onze kerstpakketten, het keuzeconcept en op de kerstmarkten. Hiernaast besteden wij ook inpakwerkzaamheden uit aan SIG.

Reinaerde

Reinaerde is een zorginstelling met erg veel stakeholders: veel klanten, veel leveranciers en andere betrokkenen. Daarnaast heeft Reinaerde een eigen tak met relatiegeschenken. Vanaf 2016 bestaat er een samenwerking met Reinaerde.

Triade

More Than Gifts heeft al twee jaar een leuke samenwerking met Triade. Waar More Than Gifts op de schaatsbaan in Dronten een kerstmarkt organiseert, worden twee kramen door Triade zelf bemand. 

Een uitgebreid assortiment dat ook nog eens verantwoord is. Dat klinkt ideaal, toch?

More Than Gifts wil meer leveren dan alleen een geschenk. Achter de meeste producten zit een bijzonder verhaal. Juist in het assortiment valt de meeste winst te boeken op het gebied van duurzaamheid. Maar wat is dan een duurzaam assortiment? Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Niet altijd is exact te achterhalen waar en hoe een product is gemaakt, wat de keerzijden zijn van een gebruikt materiaal, etc. Gelukkig zijn er steeds meer leveranciers en fabrikanten die op een transparante manier inzicht geven in de duurzaamheid van een product. Op basis van deze informatie beoordelen wij het product. In onze optiek bestaat 100% duurzaamheid niet, maar we trachten wel steeds een stap verder in deze richting te zetten.

Dilemma: MVO en een uitgebreid aanbod foodproducten

Een dilemma binnen onze bedrijfsvoering is de keuze voor de foodproducten. Uiteraard is ons streven om hierin een 100% duurzaam aanbod te kunnen aanbieden. Dit is in de praktijk echter niet altijd even makkelijk.

Het probleem is dat er wel voldoende aanbod is van biologische / fairtrade foodproducten, maar een groot ‘nadeel’ van deze producten is dat de verpakkingen qua uitstraling niet op elkaar afgestemd zijn. In de kerstpakkettenbranche zijn enkele grote aanbieders actief die voor een groot deel de kleuren en thema’s bepalen van de kerstpakketten. Dit doen zij door complete ‘foodlijnen’ aan te bieden in een speficiek thema met de daarbij behorende look & feel. Hierdoor lijken de pakketten één geheel en ziet het er vaak prachtig uit. De meeste van deze ‘foodlijnen’ zijn echter niet biologisch / fairtrade.

De biologische / fairtrade foodlijnen die wel hieraan voldoen en producten die we goed kunnen combineren trachten we uiteraard al zoveel mogelijk te gebruiken, want onze klanten verwachten ieder jaar weer een breed aanbod van pakketten met ‘mooi bij elkaar passende’ producten.

Om aan deze vraag te voldoen hebben we besloten om een aantal niet-duurzame foodproducten te gebruiken van thema’s waar wij tot op dit moment geen goed alternatief voor kunnen vinden.
Van de omzet van deze verkochte artikelen maken we aan het einde van het seizoen 1%  over’For the Planet’. Dit zal ook via onze website worden gecommuniceerd. Hiermee denken wij toch een breed aanbod te kunnen aanbieden en evengoed zo dicht mogelijk bij ons principe te blijven: goede producten met een eerlijk verhaal. Mocht u hier een mening over hebben of hier een reactie op willen geven, neem dan contact met ons op.

Code of Conduct

De uitgangspunten en de basisprincipes van ons ethisch gedrag hebben we beschreven in de Code of Conduct.
Download deze om deze kernwaarden te bekijken.