MVO: uit idealisme én uit noodzaak

Het M.V.O.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit bij ons in de genen. We zijn ervan overtuigd dat we als mensheid zuinig dienen om te springen met de schaarse bronnen die de aarde ons biedt. MVO biedt veel mogelijkheden. Door de grote aandacht voor en vraag naar duurzame goederen zijn er veel innovatieve en moderne producten te vinden in deze jonge branche.

Door middel van onze nauwe samenwerking met sociale werkplaatsen zoals IWB Services en Pantar kunnen wij veel medewerkers voorzien van inpak werkzaamheden. Hierdoor zijn wij als More Than Gifts PSO-3 gecertificeerd. De hoogste trede in de certificering van het creëren van werkgelegenheid voor een sociale doelgroep. Maar daarbij houdt het niet op. We streven er naar om nog meer werkgelegenheid te creëren voor de PSO-doelgroep in de nabije toekomst. 

MVO pso-3 gecertificeerd

More Than Gifts behaalt Trede 3 op de
Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Onlangs hebben wij Trede 3 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat More Than Gifts op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusief werkgeverschap
Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

mvo inclusief werkgeverschap

Wat betekent PSO precies?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een vorm van ondernemen waarbij de aandacht voor sociaal-ethische normen (People), milieu (Planet) en winst (Profit) met elkaar in balans zijn. People, Planet en Profit worden daarom ook wel de drie pijlers van MVO genoemd. 

Het verschil tussen de PSO en MVO is dat de PSO expliciet gericht is op de arbeidsparticipatie in de pijler People. PSO biedt én vergroot kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit specifieke onderdeel van People wordt steeds vaker sociaal inclusief ondernemen genoemd.

Bekijk het filmpje voor meer informatie over PSO.

Leger Des Heils

MVO werkgelegenheid Leger des Heils

Wij laten diverse producten maken bij de dagbesteding locaties van het Leger des Heils. Zo hebben ze houten kisten, waxinehouders en verschillende kerstdecoratie voor ons gemaakt. Deze producten verkopen wij weer aan onze eigen relaties. 

Pluryn

MVO werkgelegenheid Pluryn

Stichting Pluryn heeft een eigen koffie-/theehuis waar cadeaupakketten met deze thee en koffie gemaakt worden. Diverse producten, zoals jam, koffie, thee en sneeuwamandelen, kun je ook terugvinden in onze kerstpakketten.

Abrona

MVO werkgelegenheid Abrona


Bij de werk-en dagbesteding van Abrona worden producten gemaakt als keramiek, koekjes en houtproducten, die je kunt terugvinden in onze pakketten. Ook bieden we de cliënten de mogelijkheid om te werken op onze kerstmarkten.

WNK

MVO werkgelegenheid WNK


Bij WNK worden mensen begeleid die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt. Ieder jaar komen medewerkers van WNK naar ons toe om te helpen bij het inpakken.

Bartiméus

Bij Bartiméus kopen wij producten van de dagbesteding zoals kaarsen, keramiek, brownierecepten, houtproducten. Deze producten verkopen wij in onze kerstpakketten, het keuzeconcept en op de kerstmarkten. Hiernaast besteden wij ook inpakwerkzaamheden uit aan deze organisatie.

SIG


Bij SIG nemen wij producten af zoals kaarsen en keramiek. Deze producten verkopen wij in onze kerstpakketten, het keuzeconcept en op de kerstmarkten. Hiernaast besteden wij ook inpakwerkzaamheden uit aan SIG.

Reinaerde

Reinaerde is een zorginstelling met erg veel stakeholders: veel klanten, veel leveranciers en andere betrokkenen. Daarnaast heeft Reinaerde een eigen tak met relatiegeschenken. Vanaf 2016 bestaat er een samenwerking met Reinaerde.

Triade

More Than Gifts heeft al twee jaar een leuke samenwerking met Triade. Waar More Than Gifts op de schaatsbaan in Dronten een kerstmarkt organiseert, worden twee kramen door Triade zelf bemand. 

Een uitgebreid assortiment dat ook nog eens verantwoord is. Dat klinkt ideaal, toch?

More Than Gifts wil meer leveren dan alleen een geschenk. Achter de meeste producten zit een bijzonder verhaal. Juist in het assortiment valt de meeste winst te boeken op het gebied van duurzaamheid. Maar wat is dan een duurzaam assortiment? Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Niet altijd is exact te achterhalen waar en hoe een product is gemaakt, wat de keerzijden zijn van een gebruikt materiaal, etc. Gelukkig zijn er steeds meer leveranciers en fabrikanten die op een transparante manier inzicht geven in de duurzaamheid van een product. Op basis van deze informatie beoordelen wij het product. In onze optiek bestaat 100% duurzaamheid niet, maar we trachten wel steeds een stap verder in deze richting te zetten.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Bekijk de diverse tredes op: www.pso-nederland.nl/direct-meten-en-aanvragen/wat-meet-en-certificeert-de-pso/kwalitatieve-criteria-voor-de-directe-sociale-bijdrage. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

PSO Trede 3
More Than Gifts behoort tot de koplopers in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep. Dit betekent dat er aan meer personen uit de PSO-doelgroep werkgelegenheid biedt dan organisaties van dezelfde grootteklasse. More Than Gifts voldoet aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding. Organisaties die de norm voor trede 3 halen, presteren wat betreft socialer inclusief ondernemen boven het gemiddelde van alle organisaties met minstens één medewerker uit de PSO-doelgroep in Nederland in dezelfde grootteklasse: ze behoren tot de 10% best presterende bedrijven.

Meer informatie?
Wil je meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl. Daar staat ook een interessante animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt. Link naar de video: https://www.pso-nederland.nl/over-de-pso/pso-uitgelegd-in-twee-minuten.

Dilemma: MVO en een uitgebreid aanbod foodproducten

Een dilemma binnen onze bedrijfsvoering is de keuze voor de foodproducten. Uiteraard is ons streven om hierin een 100% duurzaam aanbod te kunnen aanbieden. Dit is in de praktijk echter niet altijd even makkelijk.

Het probleem is dat er wel voldoende aanbod is van biologische / fairtrade foodproducten, maar een groot ‘nadeel’ van deze producten is dat de verpakkingen qua uitstraling niet op elkaar afgestemd zijn. In de kerstpakkettenbranche zijn enkele grote aanbieders actief die voor een groot deel de kleuren en thema’s bepalen van de kerstpakketten. Dit doen zij door complete ‘foodlijnen’ aan te bieden in een speficiek thema met de daarbij behorende look & feel. Hierdoor lijken de pakketten één geheel en ziet het er vaak prachtig uit. De meeste van deze ‘foodlijnen’ zijn echter niet biologisch / fairtrade.

De biologische / fairtrade foodlijnen die wel hieraan voldoen en producten die we goed kunnen combineren trachten we uiteraard al zoveel mogelijk te gebruiken, want onze klanten verwachten ieder jaar weer een breed aanbod van pakketten met ‘mooi bij elkaar passende’ producten.

Om aan deze vraag te voldoen hebben we besloten om een aantal niet-duurzame foodproducten te gebruiken van thema’s waar wij tot op dit moment geen goed alternatief voor kunnen vinden.
Van de omzet van deze verkochte artikelen maken we aan het einde van het seizoen 1%  over’For the Planet’. Dit zal ook via onze website worden gecommuniceerd. Hiermee denken wij toch een breed aanbod te kunnen aanbieden en evengoed zo dicht mogelijk bij ons principe te blijven: goede producten met een eerlijk verhaal. Mocht u hier een mening over hebben of hier een reactie op willen geven, neem dan contact met ons op.

Referenties

Bekijk hieronder welke bedrijven al eerder klant zijn geweest bij More Than Gifts: