CO2 Beleid

More Than Gifts streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Wij zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieu onvriendelijke effecten, zowel op kantoor, als in het transport zoveel mogelijk proberen te vermijden.

De jaren 2022 t/m 2024 streven wij ernaar onze uitstoot met 47,59% te reduceren. Wanneer voorstaand doel behaald wordt hebben wij nog een rest emissie van 6,51 ton per jaar.

De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van de werkzaamheden. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van middelen en het gebruik van duurzame energie. Het is noodzakelijk deze duurzaamheid aan te tonen. Om deze reden hebben wij de volgende documenten, opgesteld voor onze organisatie, op onze website gepubliceerd: