Wat zijn de fiscale gevolgen van een online borrel?

Sinds veel werknemers door de coronapandemie thuis werken, verzorgen werkgevers vaker een online borrel. Daarbij kan hij de werknemers een borrelpakket met hapjes en drankjes thuis toesturen. Wat zijn hiervan de fiscale gevolgen?

Het borrelpakket dat een werkgever naar zijn werknemers stuurt, telt als loon in natura voor de werknemer. Het gaat dan om de waarde van het pakket, inclusief de verzendkosten. Maar een werkgever kan het borrelpakket (inclusief de verzendkosten) ook aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Op die manier ziet de werknemer het pakket niet terug op zijn loonstrook.

In 2021 is de vrije ruimte 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het restant is 1,18% vrij te besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Borrelpakket onder strikte voorwaarden een nihilwaardering

Een borrelpakket valt niet onder een gerichte vrijstelling en de nihilwaardering voor consumpties op de werkplek is ook niet van toepassing. De werkruimte van de werknemer thuis voldoet namelijk niet aan het fiscale begrip werkplek. Slechts onder de bepaalde voorwaarden kan een werkruimte van een werknemer vallen onder het begrip werkplek en geldt er een nihilwaardering voor het borrelpakket. Er moet dan voldaan zijn aan de volgende eisen:

  • De werkruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning. De ruimte heeft bijvoorbeeld een eigen opgang en eigen sanitair.
  • De werkgever heeft met de werknemer een zakelijke huurovereenkomst, waardoor alleen de werkgever over de ruimte beschikt.
  • De werknemer werkt in die ruimte.Forum Salaris, een online forum van de Belastingdienst (account nodig), zette onlangs in een handreiking de fiscale gevolgen van het versturen van een borrelpakket op een rij, met een voorbeeld.Bron via: www.rendement.nl. 
    Bekijk het artikel via deze link

Vergelijkbare berichten