More Than Gifts behaalt opnieuw PSO 3 certificering

We zijn trots om aan te kondigen dat onze PSO 3 certificering is verlengd. Dit betekent dat uit een onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat wij op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien werken we samen met organisaties die dit ook doen of nastreven. Hiermee leveren we een duurzame en bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Bij More Than Gifts zijn we gepassioneerd over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Steeds meer organisaties en overheden hechten waarde aan het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt ook wel sociaal ondernemerschap genoemd. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is hét meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meetbaar en zichtbaar maakt. Ontwikkeld sinds 2010 in nauwe samenwerking met de markt, is de PSO inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Bij More Than Gifts gaan we verder dan alleen geschenken – we creëren een positieve verandering, stap voor stap. Wij werken samen sociale leveranciers, zoals Koeckebackers en Mixblik, maar hebben ook samenwerkingen met sociale werkplaatsen. Een voorbeeld hiervan is IJmond Werkt. Zij ondersteunen mensen bij het vinden van passend werk en het creëren van een veilige, duurzame werkplek waar ze zich thuis voelen. Deze missie sluit naadloos aan bij onze visie op samenwerking, ondernemerschap en positiviteit.

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en kwalitatief goede manier aan werk te helpen. PSO-organisaties zoals de onze faciliteren werkplekken binnen de eigen organisatie en stimuleren ook hun leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Dit noemen we ketenstimulering. Door samen te werken met SW-bedrijven en andere PSO-gecertificeerde organisaties, dragen we bij aan een inclusievere samenleving.

De PSO-Prestatieladder kent vijf prestatieniveaus: Aspirant-status, Basistrede, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen beginnen met een Aspirant-status en zo aantoonbaar starten met sociaal ondernemen. Door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen, kunnen organisaties groeien op de PSO-Prestatieladder.

Benieuwd naar meer informatie over de PSO? Bezoek dan www.PSO-Nederland.nl en ontdek hoe ook uw organisatie kan bijdragen aan een inclusievere samenleving. Samen maken we een verschil!

Vergelijkbare berichten